Concept 3V voor optimale kostendekking stadsbeheer 


Nog niet zo lang geleden kon de beheerder van de openbare ruimte volstaan met een technisch meerjarenplan als onderlegger voor de programmabegroting; “1V”. Al enige jaren wenst menig bestuur daarbij ook de bandbreedte van de risico’s op te zoeken; “2V”. En sinds kort vereist de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) daar overheen ook nog een passende financiële strategie voor de budgetfinanciering; “3V”. Drie werelden, 3 vakgebieden, komen samen. Die van risicomanagement, financiën en beheertechniek. Bureau Het Loo, E&M Consultants en interra brachten deze 3 werelden bij elkaar en ontwikkelden het concept 3V voor een risicobewuste en financieel uitgebalanceerde dekking voor onderhoudskosten in de fysieke leefomgeving. 


Het concept 3V is onder andere gebruikt bij het uitvoeren van een QuickScan op de dekkingsopties voor alle meerjaren uitvoeringsprogramma’s voor het beheer van de openbare ruimte in de gemeente Assen. 

Relevante links:

www.commissiebbv.nl