interra gekwalificeerd expert BREEAM-NL Keurmerk voor Duurzame Gebiedsontwikkeling

Vanuit opdrachtgeverszijde en vanuit de adviesbranche groeit de behoefte aan een onafhankelijk keurmerk om Duurzaamheid concreet en meetbaar te maken. Dutch Green Building Council, een samenwerkingsverband van voornoemde partijen (zie www.dgbc.nl), onderzocht de hiertoe beschikbare middelen en koos voor de methode BREEAM. Na deze aan de Nederlandse situatie te hebben aangepast is BREEAM-NL eerst ingezet op Gebouwen Nieuw, Gebouwen Bestaand (In Use) en nu ook op Gebied(sontwikkeling). Hiermee worden gebiedsontwikkelingen in de ontwerp- en de realisatiefase beoordeeld op basis van een groot aantal onderwerpen (credits) die worden gevat onder de categorieën Management, Synergie, Bronnen, Ruimtelijke Ontwikkeling, Welzijn&Welvaart en Gebiedsklimaat. De duurzaamheidsdoelstellingen en criteria-eisen zijn voor alle 38 credits gedefinieerd in de Beoordelingsrichtlijn 1.0 (augustus 2012) die via de BREEAM-website door eenieder is te downloaden. Hierin zijn tevens de doelstelling, de achtergronden en de procedures rondom het keurmerk uiteengezet.

lees verder...