Namens de Van Wijnen Groep treedt interra als gedelegeerd ontwikkelaar op in het transformatieproject de ‘Brokking-locatie’ te Wormerveer. Het betreft de ontwikkeling van circa 170 woningen op het voormalige fabriekterrein van 57.000 m2. De Heus Veevoerders te Ede blijft zelf actief betrokken als investeerder en afnemer. Van Wijnen ontwikkelt en doet daartoe beroep op de expertise van interra. interra zoekt bij gebiedsontwikkeling nadrukkelijk naar de unieke kwaliteiten waarmee zoveel  mogelijk meerwaarden worden gerealiseerd, voor deze locatie de prachtige ligging aan het riviertje de Zaan. Volstrekt uniek in deze omgeving. 


Het concept betreft meerdere woningtypologieën in verschillende verkoop-segmenten waarmee een brede doelgroep wordt benaderd waarmee het afzetrisico wordt verkleind. Gekozen is voor een voor onderscheidende architectuur die de stedenbouw-kundige en landschappelijke kwaliteiten onderstreept. De ontwikkeling voorziet  in een geheel nieuw woonmilieu dat door zijn bijzondere uitstraling een aanwinst is voor de gemeente Zaanstad, de inwoners van Wormerveen en niet in de laatste plaats voor de toekomstige bewoners.