Gemeente Almere, woningbouwcorporatie Ymere en sociale onderneming “Zone 3” starten buurtbeheerbedrijf

Gemeente Almere en woningcorporatie Ymere wensen de leefbaarheid van de Bouwmeesterbuurt in Almere-Buiten te verbeteren. Daarbij werken zij, onder de noemer ‘’integrale wijkaanpak”, nauw samen met betrokken bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Één van de projecten bestaat uit de ontwikkeling van BuurtBeheerBedrijfBouwmeesterBuurt; “B5”. Dit is een op re-integratie gericht leerwerkbedrijf, gerund door en voor buurtbewoners. Onder inspirerende begeleiding van “Zone 3” uit Amsterdam. Het gezamenlijk uitvoeren van verzorgend onderhoud aan woningen en woonomgeving, het gastheerschap in het buurtloket, en het verrichten van hand- en spandiensten in de buurt vormen de basis van de “orderportefeuille” van “B5”. Gerrit Vloedgraven van interra nam, namens gemeente Almere, deel in het projectteam bij het opstellen van de businesscase, de bestuurlijke besluitvorming, de contractvorming en de praktische voorbereidingen voor de oprichting en feestelijke opening van het buurtbeheerbedrijf “B5” op 7 maart 2013.