gemeente Súdwest-Fryslân en provincie Fryslân sluiten bestuursovereenkomst inzake masterplannen voor o.a. Stavoren en Workum

In opdracht van provincie Fryslân en gemeente Súdwest-Fryslân werkte interra de afgelopen jaren intensief aan de Masterplannen. lees verder...


interra-verkenners terug uit Oloirien in Kenia

Na maatschappelijk verantwoorde projecten in Roemenië, Namibië en Oeganda te hebben gerealiseerd, heeft een interra-delegatie nu een reis gemaakt naar Kenia. lees verder...

interra heeft opdracht voor projectleiding Venekoten-Centrum in Oosterwolde

Venekoten Noord is een verouderd bedrijfsterrein dichtbij het centrum van Oosterwolde. Sommige gebouwen staan al een tijd leeg, de ruimtelijke kwaliteit is zwak en de ontsluitingsstructuur ontbeert kwaliteit. lees verder...

eerste zeven koloniewoningen Frederiksoord in juni opgeleverd

In de kolonie Frederiksoord – Wilhelminaoord van de Maatschappij van Weldadigheid worden nieuwe energiezuinige koloniewoningen gebouwd waardoor het landschap weer beter herkenbaar wordt lees verder...


provinciale prijs ‘Sulveren Skries’ voor interra-project

Stichting Lokaal Ideaal Makkinga (SLIM Makkinga) heeft de Sulveren Skries gewonnen. De prijs werd donderdag tijdens de weidevogelkennisdag in Earnewâld uitgereikt door gedeputeerde Johannes Kramer. lees verder...


verbreding interra

Interra heeft geen behoefte om koste wat kost ‘groter te groeien’ maar streeft wel voortdurend naar kwalitatieve verbreding. Daarom is zij blij met de toetreding van een nieuwe partner: Jur van der Velde. lees verder...


participatieonderneming nobelhorst

Samen met de eerste bewoners en ondernemers hebben Woningbouwcorporatie Ymere en gemeente Almere een begin gemaakt met de ontwikkeling van de wijk Nobelhorst.lees verder...


biogas ngoma

Alweer precies een jaar geleden realiseerde interra in Ngoma-Oeganda een kantine met keuken, een grote groentetuin, p.v.-systeem met verlichting, een biovergister en een koeienstal. De foto’s tonen de inmiddels afgebouwde koeienstal en het zelfgeproduceerde biogas dat in de keuken wordt verbrand. lees verder...