eerste zeven koloniewoningen frederiksoord in juni opgeleverd

In de kolonie Frederiksoord–Wilhelminaoord van de Maatschappij van Weldadigheid worden nieuwe energiezuinige koloniewoningen gebouwd waardoor het landschap weer beter herkenbaar wordt. De koloniewoningen vormen onderdeel van de gebiedsontwikkeling. Met de opbrengsten worden andere projecten gefinancierd om het gebied klaar te maken voor de aanwijzing tot werelderfgoed. In juni 2012 worden de eerste zeven woningen opgeleverd.

Interra heeft de projectleiding voor de gebiedsontwikkeling en heeft de civieltechnische werkzaamheden voor de Molenlaan en de bouwlocaties voorbereid en begeleid.


Zie ook: belvedere project Frederiksoord-Wilhelminaoord-Boschoord