provinciale prijs ‘Sulveren Skries’ voor interra-project

Stichting Lokaal Ideaal Makkinga (SLIM Makkinga) heeft de Sulveren Skries gewonnen. De prijs werd donderdag tijdens de weidevogelkennisdag in Earnewâld uitgereikt door gedeputeerde Johannes Kramer.

De stichting heeft de 1e prijs, een zilveren lepel en € 2500, gewonnen voor het deelproject ‘de DORPSTUINDERIJ’. In deze dorpstuin wordt volgens de jury een verbinding gemaakt tussen het dorp en het agrarische buitengebied. Ook de actieve betrokkenheid van de jeugd en het educatieve karakter spreekt de jury aan. Het project is volgens de jury vernieuwend en breed uitdraagbaar.

Provincie Fryslân reikt ieder jaar de Sulveren Skries uit om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de provincie te stimuleren. De 3 prijzen worden uitgereikt aan de meest vernieuwende, effectieve en breed stimulerende initiatieven.