Gemeente Raalte gunt aXis-interra opdracht voor opstellen van Integrale Visie Openbare Ruimte

De gemeente Raalte heeft zich voorgenomen antwoord te geven op de vraag “Welke kwaliteit van de openbare ruimte willen wij realiseren, tegen welke kosten?” Daartoe heeft zij aXis en interra opgedragen om gezamenlijk een Integrale Visie op de Openbare Ruimte (IVOR) op te stellen. Een strategisch document dat uitgangspunt is voor concrete beslissingen. Een parapluplan voor de kwaliteit van de openbare ruimte uit oogpunt van gebruik, inrichting en beheer. Een plan waaraan meerdere kwaliteit- en kostenniveaus en scenario’s ten grondslag liggen. Bij het opstellen van de IVOR worden de Raalter ondernemers en inwoners van de 9 woonkernen nadrukkelijk betrokken. Lies de Klerk en Jaap de Vos van aXis, gevestigd in Zuidlaren ( www.besluitwijzer.nl ), nemen de projectleiding, de functioneel-ruimtelijke visieontwikkeling, de participatie en communicatie voor hun rekening. Heine Lageveen en Gerrit Vloedgraven van interra adviseren over beheer, duurzaamheid, techniek, kosten, baten en financiële dekking.