Gemeente Súdwest-Fryslân en provincie Fryslân sluiten bestuursovereenkomst inzake Masterplannen voor o.a. Stavoren en Workum

In opdracht van provincie Fryslân en gemeente Súdwest-Fryslân werkte interra de afgelopen jaren intensief aan de Masterplannen voor Stavoren en Workum. De Masterplannen zijn opgesteld in het kader van het Friese Merenproject en onderscheiden zich door het open planproces waarin vele locale partijen intensief hebben geparticipeerd. Tevens zijn de Masterplannen uitvoeringsgericht en bevatten hiertoe een serie concrete projectvoorstellen. In Stavoren is de Hanzestad de metafoor voor samenhangende projecten waarin cultuurhistorie en toeristische attractie centraal staan, in Workum is de transformatie van het gebied Klamere – Stêdspolle het centrale project. De gemeenteraad heeft de Masterplannen met veel enthousiasme vastgesteld en samen met de provincie geld vrijgemaakt om de projecten vóór 2016 te realiseren, gelijktijdig met ontwikkelingen in Makkum en Bolsward.