interra ziet de invoering van de nieuwe Omgevingswet als een inspirerend perspectief voor beheerders om een actieve bijdrage te leveren aan 'duurzame samenhangende ontwikkeling van de fysieke leefomgeving'. Daarom startte interra samen met enkele collega-adviseurs, de 'Werkplaats Omgevingswet'. Om kennis te maken met de nieuwe wet, te oefenen met de nieuwe instrumenten en de relaties met inrichting en beheer van de openbare ruimte.

Zie hier het artikel over de 'Werkplaats Omgevingswet' in Stadswerk Magazine