interra heeft opdracht voor projectleiding Venekoten - Centrum Oosterwolde

Venekoten Noord is een verouderd bedrijfsterrein dichtbij het centrum van Oosterwolde. Sommige gebouwen staan al een tijd leeg, de ruimtelijke kwaliteit is zwak en ook de ontsluitingsstructuur ontbeert kwaliteit.
Het centrum van het dorp heeft een sterke regionale positie. Er is een ruim winkelaanbod, maar er spelen een aantal ruimtelijke problemen zoals de ontsluiting en het parkeren die dringend moeten worden opgelost. Ook de aantrekkelijkheid van het centrum en de verblijfskwaliteit moeten worden verbeterd.
Marno van de Wiel is door de gemeente benoemd als projectleider met als opdracht om zo snel mogelijk met inschakeling van de lokale ondernemers, de bewoners en andere betrokkenen plannen voor te bereiden en tot uitvoering te brengen. Een creatieve en onorthodoxe aanpak die resultaat gericht is, staat daarin centraal.