Eigenaren van braakliggende (bouw-)terreinen zoeken steeds vaker naar inspirerende vormen van tijdelijke bestemming, gebruik, beheer en exploitatie. Enerzijds om zo de aandacht te trekken voor woningbouw of bedrijfsvestiging. Anderzijds om de beheerkosten (tijdelijk) te dekken of te drukken. 


Gelijktijdig zoeken creatieve bewoners, ondernemers en organisaties ruimte voor tijdelijke activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan: sportieve, recreatieve, educatieve en culturele evenementen, productie van voedsel of grondstoffen, winning of opslag van energie, parkeervoorzieningen, servicecentra, experimentele opstallen, natuurontwikkeling, etc. 


interra assisteert bij het creatieve proces om tijdelijke vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Van verkenning en concept-ontwikkeling tot uitgifte, contractvorming en monitoring. Zo assisteerde zij ondermeer gemeente Almere bij het introduceren van tijdelijke functies op bedrijvenpark De Vaart IV, het experimenteel ontwikkelen van woonlocatie Nobelhorst en bewonersparticipatie in het tijdelijke beheer van Almere Poort.