Gobabis, Namibië (2007)

Gobabis, Namibië (2007)

Ngoma, Uganda (2010)

Ngoma Uganda (2010)

Vrijwillig

Gemiddeld éénmaal in de drie jaar zetten wij onze kennis, kunde en ervaring in bij vrijwilligersprojecten in binnen- en buitenland.
Kenmerkend voor deze projecten is de opzet om kennis over te dragen en de middelen te verschaffen om deze kennis zelfstandig in de praktijk te brengen.
Na een zorgvuldige selectie bereiden wij de projecten inhoudelijk en financieel voor en realiseren die vervolgens ter plaatse,
samen met de plaatselijke mensen en partijen.