contractmanagement en directievoering

Watercampus, Leeuwarden

Watercampus Leeuwarden contractmanagement en directievoering

ontwerp, bestekvoorbereiding en toezicht

Ecomunity Park, Oosterwolde

Ecomunitypark, Oosterwolde ontwerp, bestekvoorbereiding en toezicht

overall-adviseur ontwerp, voorbelasting, bouw- en woonrijpmaken

't Zand Noord

Ecomunitypark, Oosterwolde ontwerp, bestekvoorbereiding en toezicht

interim management

Waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta interim management

interim management

Drents Diep

Drents Diep
interim management

projectleiding, ontwikkeling

Merckt Groningen

Merckt Groningen projectleiding, ontwikkeling

directievoering

De Zuidlanden, Leeuwarden

De Zuidlanden, Leeuwarden directievoering

ruimtelijke inrichting

St. Nicolaasschool, Haren

St. Nicolaasschool, Haren ruimtelijke inrichting

projectleiding en programma management inclusief potvis

Willemshaven, gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen projectleiding en programma management Willemshaven, inclusief potvis

Jur van der Velde

Werken met de Omgevingswet


Interra                                   
Oer de Feart 163                                      
8502 CV JOURE                   
0513-412418
info@interra.nl