Energietransitie en circulariteit

Energietransitie en circulariteit

Interra is ook volop bezig met de grote maatschappelijke opgave: de energietransitie en circulariteit. Wij helpen u graag met advies vanaf het definiëren van doelen rondom dit thema, tot het inventariseren van mogelijkheden en het daadwerkelijk realiseren en implementeren van deze doelen.

Duurzaam

Binnen onze mogelijkheden brengen wij onze duurzaamheidsambities ook daadwerkelijk zelf in de praktijk.

Bij de bouw in 2002 werd het Interra-kantoor al uitgerust met een warmtepomp en warmteterugwinning. Nadat het in 2012 werd voorzien van 110 m2 p.v.  panelen werden we daadwerkelijk energie leverend.

In onze advisering nemen we binnen de ambitie van onze opdrachtgevers duurzaamheidsaspecten mee in de planvorming en de uitvoering. Dat is voor een belangrijk deel een kwestie van gezond verstand, maar ook van het gebruik maken van methodes als GPR, GWW-duurzaam en BREEAM waarmee de duurzaamheidsscore van een project inzichtelijk worden gemaakt op een breed scala aan factoren. Dat kan leiden tot een formele certificering, maar is voor ons vooral een hulpmiddel om tot afgewogen keuzes te komen.

Zo duurzaam mogelijk denken-en-doen vormt inmiddels onderdeel van vrijwel elk adviestraject.  Op alle schaalniveaus heeft Interra hiermee aansprekende resultaten behaald en wordt daartoe inmiddels specifiek gevraagd.