interra overall-adviseur ontwerp, voorbelasting, bouw- en woonrijpmaken ’t Zand-Noord

In ’t Zand ligt de voorbelasting van de uitbreiding ’t Zand Noord fase 2 nagenoeg gereed. Momenteel is de bouw van fase 1 in volle gang en is er gestart met het woonrijpmaken. De combinatie BPD & Kuin Vastgoedontwikkeling VOF realiseren hier in 4 fases een nieuwe woonwijk met 275 woningen.

Klik hier voor meer informatie over dit project!