In onze dagelijkse praktijk combineren wij onze bedrijfseconomische doelstellingen met een werkwijze die op meerdere facetten wordt gekenmerkt als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Niet alleen in onze advisering, maar juist ook door zelf de handen uit de mouwen te steken.

Om dit concreet inhoud te geven realiseren we iedere 3 jaar een (buitenlands) vrijwilligersproject, waarin wij onze kennis en kunde vertalen in “doen”; we realiseren zelf ter plekke wat we bedacht hebben samen met de plaatselijke eindgebruikers (het blijft uiteindelijk “hun” project).

Komend jaar staat onze zesde buitenlandse werkweek gepland naar de hoofdstad van Ecuador: Quito.

In eerdere projecten in Namibië, Oeganda, Kenia en Nepal werkte interra mee in projecten voor resp. kleuters en basisschoolkinderen en jongeren in het beroepsonderwijs. In het project in Ecuador werkt interra samen met de Stichting Local Dreamers, een Nederlandse stichting die is opgericht om (sport)talent in Ecuador te helpen ontwikkelen. Deze stichting richt zich op (sport)educatie en zelfontwikkeling waarbij ieder kind de kans krijgt om haar / zijn talenten te ontdekken, te ontwikkelen en toe te passen.

Op aangeven van Local Dreamers is contact gezocht met het Centro De Orientación Juvenil La Dolorosa in de hoofdstad Quito, een opvangtehuis voor ongeveer 70 jongeren tussen de 11 en 18 jaar met een verslavingsprobleem. Het is de ambitie om met het onderhavige project de jongeren voor te bereiden op een terugkeer in de maatschappij (verplicht met 18 jaar) en ze daarbij handvatten te hebben gegeven om zichzelf te kunnen voorzien in hun levensbehoefte. Die kansen denken wij te kunnen bieden door het realiseren van onze projectonderdelen, waarbij uiteindelijk de jongeren leren (jaarrond) groenten te verbouwen, brood e.d. te kunnen bakken en metaal te bewerken. Het project van interra en Local Dreamers is er op gericht om de bewoners zelf aan de slag te kunnen laten gaan.