Per juli 2022 is Daniël Schaaf onze nieuwe collega bij Interra. Daniël woont in het mooie Sneek. Tijdens en vlak na zijn studie ruimtelijke ontwikkeling & mobiliteit heeft Daniël ervaring opgedaan als verkeerskundig adviseur. Hij heeft zich vooral bezig gehouden met het toetsen van bestemmingsplannen aan verkeerskundige richtlijnen, en het ontwerpen van veilige wegen binnen de bebouwde kom. Daniël is leergierig en gaat gemotiveerd zijn nieuwe uitdaging bij Interra tegemoet. Bij projecten neemt hij de rol van civieltechnisch ontwerper op zich, waarnaast hij zich met een traineeship gaat verdiepen in duurzame mobiliteit, energietransitie, klimaatadaptatie en de omgevingswet.

Daniël op zijn nieuwe werkplek bij ons op kantoor