Omgeving

titel opdrachtgever jaar ons werk
Haalbaarheidsonderzoek zonnepanelen op rwzi’s Wetterskip Fryslân 2018 – heden Toetsen vereiste vergunningen, afwijkingen,
ontheffingen, vrijstellingen en meldingen bij diverse gemeenten
Procedure- en vergunningenmanagement Diverse gemeenten en initiatiefnemers 2013 – heden Begeleiden en adviseren over inhoud, procedures en processen bestemmingsplannen, afwijkingen en omgevingsvergunningen
Plannen van aanpak Omgevingswet Diverse gemeenten 2016 – heden Opstellen plan van aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet
Ambitiedocumenten en impactanalyses Omgevingswet Diverse gemeenten 2016 – heden Opstellen ambitiedocumenten en impactanalyses in het kader van de implementatie van de Omgevingswet
Vastgoed de Friesche Wouden Van der Wiel BV 2016 – heden Het verkrijgen van de vereiste bestemmingen op de grondposities in Vastgoed de Friesche Wouden
Trainingen Omgevingswet Diverse gemeenten, provincies en andere partijen 2015 – heden Het geven van trainingen over de inhoud van en de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet
Informatieve bijeenkomsten Omgevingswet Diverse gemeenten 2015 – heden Het geven van informatie aan managementteams, colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden over de inhoud van en de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet
Aanvalsplan Woningmarkt Provincie Fryslân 2014 – 2015 Projectleiding stimuleringsmaatregelen woningbouwmarkt
Marinevliegveld Valkenburg Gemeente Katwijk 2013 – 2016 Gemeentelijk onderhandelaar ten behoeve van overdracht Vinex locatie
Financieringsinstrumenten Provincie Fryslân 2014 – 2015 Projectleiding werkgroep financieringsinstrumenten