contractmanagement en directievoering

Watercampus, Leeuwarden

Watercampus Leeuwarden contractmanagement en directievoering

ontwerp, bestekvoorbereiding en toezicht

Ecomunity Park, Oosterwolde

Ecomunitypark, Oosterwolde ontwerp, bestekvoorbereiding en toezicht

overall-adviseur ontwerp, voorbelasting, bouw- en woonrijpmaken

't Zand Noord

Ecomunitypark, Oosterwolde ontwerp, bestekvoorbereiding en toezicht

interim management

Waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta interim management

interim management

Drents Diep

Drents Diep
interim management

projectleiding, ontwikkeling

Merckt Groningen

Merckt Groningen projectleiding, ontwikkeling

directievoering

De Zuidlanden, Leeuwarden

De Zuidlanden, Leeuwarden directievoering

ruimtelijke inrichting

St. Nicolaasschool, Haren

St. Nicolaasschool, Haren ruimtelijke inrichting

projectleiding en programma management inclusief potvis

Willemshaven, gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen projectleiding en programma management Willemshaven, inclusief potvis

Jur van der Velde

Werken met de Omgevingswet

Sinds 2000 is Interra actief als advies- en ingenieursbureau op het brede terrein van ruimtelijke vraagstukken en adviseert zowel publieke als private partijen. Wij doen dat vanuit het idee dat een goed advies begint bij het inleven in de wensen van de opdrachtgever in combinatie met een gedegen inhoudelijke kennis en gezond verstand. Alle fasen in het proces van ruimtelijke plannen kunnen in eigen huis worden ingevuld, vanaf het eerste concept, via het ontwerp naar de technische uitwerking en de beheerconsequenties, alsmede de planologische en vergunningprocedures.

Door onze brede ervaring met plannings- en besluitvormingsprocessen, onze senioriteit en flexibele instelling worden wij daarnaast regelmatig gevraagd voor het voeren van proces- en projectmanagement.

Omgeving

Interra helpt u graag bij het beheersen van uw projectomgeving. Dat doen wij door te verkennen, analyseren en betrekken van omgevingspartijen bij de ontwikkeling, voorbereiding en realisatie van het project. Hierbij worden de belangen en standpunten van de verschillende partijen meegenomen. Afhankelijk van een stakeholeranalyse wordt bepaald hoe en in welke mate omgevingspartijen worden betrokken. Wij weten hoe belangrijk het is om alle partijen te betrekken bij het proces. Voor een succesvolle realisatie is het zorgvuldig managen van verwachtingen daarbij cruciaal. Interra zoekt binnen de kaders naar winst voor opdrachtgever én belanghebbenden.

Projectmanagement

Onze medewerkers hebben brede ervaring met het aansturen van complexe en integrale projecten. Wij helpen u graag om van uw ruimtelijke projecten een succes te maken. Wij zorgen dat het afgesproken resultaat binnen de afgesproken kaders van tijd, geld en kwaliteit gehaald wordt. We zetten vol enthousiasme en toewijding onze brede kennis en ervaring in op het gebied van stedelijke opgaven, wateropgaven, natuurontwikkeling en recreatievraagstukken. Hierbij maken we uiteraard gebruik van de moderne managementtools. Projectmanagement is echter in de eerste plaats mensenwerk. Onze aanpak is dan ook gericht op samenwerking waarin de kracht en expertise van individuen binnen het projectteam optimaal worden benut.

Civiel

Wij zijn gespecialiseerd in (3D) CAD-tekenwerk, kostenramingen (Grex-Bex), besteksvoorbereiding, toezicht en directievoering, projectleiding (van ontwerp t/m realisatie en advisering). Bij het tekenwerk verzorgen wij het uitwerken van schetsontwerpen, het maken van presentatietekeningen voor informatiebijeenkomsten, verkavelings-, bestekstekeningen en revisietekeningen. Daarnaast regelen wij het uitsplitsen van kadastrale percelen. Wij maken kostenramingen; van een eerste snelle indicatieve kostenraming t/m een gedetailleerde besteksraming. Bij de grondexplotatie en beheerexploitatie (GREX-BEX) berekenen wij niet alleen de korte termijn kosten, maar ook de totale kosten gedurende de gehele levenscyclus (Total Cost of Ownership).

Ontwerp

Wij onderkennen de maatschappelijke potenties van de buitenruimte en zetten in op kansen om de leefbaarheid van de wijk of het dorp te vergroten. Ook de waardering voor het stadscentrum en de (stads-)natuur draagt daar aan bij. Inbreng van onze ontwerpkennis zorgt er voor dat de buitenruimte bijdraagt aan de waardeontwikkeling van woningen en vastgoed. Dat geldt ook voor de buitenruimte als ruimte voor systemen voor communicatie, klimaatadaptatie, voedselproductie, grondstoffen en energie.

Energietransitie en circulariteit

Interra is ook vollop bezig met de grote maatschappelijke opgave: de energietransitie en circulariteit. Wij helpen u graag met advies vanaf het definiëren van doelen rondom dit thema, tot het inventariseren van mogelijkheden en het daadwerkelijk realiseren en implementeren van deze doelen.